Strona główna Usługi
 O nas
 Pobieranie  Partnerzy  Kontakt
M   E   N   U
O nas
Regulamin serwisu
Współpraca serwisowa
Polityka prywatności

Regulamin serwisu


1. Naprawa zostanie uznana jako gwarancyjna po postawieniu diagnozy przez uprawnionego serwisanta w autoryzowanym serwisie. Wstępna kwalifikacja naprawy umieszczona w protokole przyjęcia może ulec zmianie. Nie podlegają gwarancji uszkodzenia oprogramowania oraz uszkodzenia mechaniczne. Za znajdujące się na twardym dysku dane Klienta serwis, nie odpowiada.

2. Diagnoza sprzętu jest płatna. Opłata wynosi od 30 zł brutto. Opłata ta pobierana jest w przypadku wycofania zgłoszenia naprawy płatnej lub w przypadku zmiany kwalifikacji naprawy z gwarancyjnej na płatną.

3. Klient pozostawiając sprzęt w serwisie zgadza się na naprawę odpłatną. Ostrzeżenie !!! Za akcesoria pozostawione w komputerze, a nie zgłoszone w momencie oddawania sprzętu do naprawy serwis nie odpowiada. NC Group nie jest gwarantem, a jedynie przyjmującym sprzęt do serwisu. Ewentualne roszczenia z tytułu długości naprawy gwarancyjnej zostają przeniesione na Autoryzowany Serwis, do którego został wysłany sprzęt gwarancyjny.

4. Po upływie 14 dni od momentu zawiadomienia Klienta o zakończeniu naprawy, w przypadku nieodebrania sprzętu, będzie naliczana opłata w wysokości 10,00zł netto (12,30zł brutto) za każdy dzień przechowywania. Opłata taka jest naliczana przez kolejne 2 miesiące. Warunkiem odbioru sprzętu w okresie naliczania opłaty za przechowywanie jest uregulowanie na rzecz NC Group opłaty w wysokości naliczonej. Nieodebranie sprzętu przez Klienta, przez okres 2 miesięcy od dnia zawiadomienia, oznacza, iż Klient z własnej woli wyzbył się własności sprzętu jako rzeczy ruchomej, poprzez jej porzucenie w rozumieniu art. 180 Kodeksu cywilnego. Własność porzuconego sprzętu (niczyjej rzeczy ruchomej), na podstawie art. 181 Kodeksu cywilnego, nabywa przez jego objęcie w posiadanie samoistne NC Group. Wysłanie zawiadomienia o zakończeniu naprawy na adres wskazany przez Klienta w chwili oddania sprzętu do serwisu, ewentualnie wskazany w późniejszym terminie przed zakończeniem naprawy, w przypadku niepodjęcia korespondencji przez Klienta, uznawane jest za skuteczne doręczenie zawiadomienia.

5. Czas naprawy gwarancyjnej w Autoryzowanym Serwisie Producenta może przekroczyć 30 dni roboczych dla komputerów przenośnych, drukarek i innych urządzeń, licząc od dnia dostarczenia sprzętu i karty gwarancyjnej do autoryzowanego punktu serwisowego w przypadku braku części w autoryzowanym serwisie.

6. Czas naprawy płatnej jest uwarunkowany dostępem odpowiednich części i podzespołów zamiennych. Czas rozpoczętej roboczogodziny serwisu wynosi 50 zł brutto.

7. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji gwarancyjnej (uszkodzenia mechaniczne, zalania oraz wszystkie uszkodzenia z winy użytkownika) ukryte podczas oddawania sprzętu do serwisu, właściciel sprzętu/użytkownik zostanie obciążony kosztami za diagnozę w serwisie producenta, chyba że naprawa uszkodzenia zostanie dokonana odpłatnie. Urządzenie zostanie wydane tylko po uregulowaniu powyższych kosztów.

8. Warunki gwarancji produktów objętych gwarancją producenta są regulowane w Karcie Gwarancyjnej producenta, dołączonej do produktu lub na stronach producenta sprzętu.

9. Warunkiem odbioru sprzętu jest przedstawienie oryginału Karty Przyjęcia Do Naprawy.

10. W przypadku wykonywania naprawy płatnej wymienione części będą zwracane klientowi wyłącznie na jego pisemne żądanie złożone przy oddawaniu sprzętu do naprawy. Przy braku takiego żądania wymienione części będą przekazywane przez NC Group do recyclingu/utylizacji.

11. Rozpatrywane będą wyłącznie reklamacje złożone w punkcie serwisowym NC Group w formie pisemnej. Termin rozpatrzenia reklamacji do 30 dni od dnia ich złożenia.

12. W przypadku reinstalacji oprogramowania klient/użytkownik zobowiązany jest do dostarczenia oryginalnego oprogramowania wraz z licencją.

13. Serwis zastrzega sobie możliwość zwrotu klientowi nie naprawionego sprzętu o nieco odmiennych objawach aniżeli został przyjęty. Wynika to z tego iż część elementów, w tym uszkodzonych, jest obecnie wykonywana w technologii SMD i BGA a co za tym idzie regeneracja takiego układu nie zawsze przynosi pozytywny efekt, który można wyeliminować tylko poprzez wymianę elementu na inny sprawny, niestety nie zawsze osiągalny.

14. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO “Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NC GROUP Jarosław Żukowski z siedzibą w Częstochowie (42-202) przy rynek Stary Rynek 19 lok.1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wystawienia faktury w celach księgowych i zgłoszeń serwisowych .Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wystawienia faktury i przeprowadzenia procedur serwisowych.”© 2008 Notebook-Serwis.PL - Wszelkie prawa zastrzeżone
Notebook-Serwis.PL / unikorn : mosaic repliki zegarków rolex replika repliki zegarkow
 Strona główna   |   Usługi   |   O nas   |   Pobieranie   |   Partnerzy   |   Kontakt